Holo operating system running on the Consciousness Network
Users perceive reality in the first person singular

Tudathálózaton futó holo operációs rendszer
Felhasználói egyes szám első személyben érzékelik a valóságot

Go to elmenypark.comGo to diczig.comHolo Platform | Modern Ezotéria

System development interface | Rendszerfejlesztői felület


Miki

"If the old adage that the above and below are analogous is true, then it may well be that our IT development methodologies can work in the spiritual realms as well. Or, conversely, the statement could be true: what appears here below as IT principles and regularities is a mapping of something spiritual into our reality. The question for me was how to trace these parallels and what is the concrete connection between them? The first such principle to be investigated was the operation of the hologram."


István

"The physical realm of the hologram is called the outside world. Those who live in the outside world have created for themselves rules of reality based on a common agreement that differs from era to era and civilisation to civilisation. According to these rules, what you read here does not exist in Western Civilization, on the one hand, but on the other hand, it allows for what science calls the exploration and mapping of unknown territories. Although the people of ancient times knew much more about the spiritual world than we do today, it was necessary to forget that knowledge in order to have the opportunity to look at the same thing in a completely new perspective today. And that new perspective is holotechnology and the quantum world."


Maybe you?

Everyone has the opportunity to do so, but not just anyone can get here. It's hard exploration and research-development that you can only do within yourself. It takes serious determination and commitment to open up the possibility.

My all websites

István Zsolt Diczig

Diczig István Zsolt

A rendszerfejlesztési információkat 2015 óta publikálom az interneten. Ekkor még a mélytransz tartományban töltöttem az időm 99%-át, ezért az anyagaim stílusa nem feltétlenül menne át a "ma" próbáján, ám a minőségük igen. Ezek az anyagok elsősorban oktatási céllal készültek eltérő korszakokban és az interneten (még) elérhetők. | I have been publishing system development information online since 2015. At that time, I spent 99% of my time in the deep-trans realm, so the style of my material would not necessarily pass the test of "today", but the quality would. These materials were primarily produced for educational purposes in different eras and are (still) available online.

A visszatérésem későbbi korszakaiban is készültek olyan anyagok, amiket érdemes elolvasnia annak, akit mélyebben érdekelnek ezek az évek és az ekkor született anyagok, amik súlypontja kezdett áttolódni az oktatásról a tájékoztatásra. | The later periods of my return also produced material that is worth reading for anyone with a deeper interest in these years and the material that was produced as the focus began to shift from education to information.

HUNENG 
Modern EzotériaModern Esotericsbilingual
Mi az ÉlményPark?What ÉlményPark is?bilingual
holo OSHolo OS 
A lényegThe point 

Ebben a szekcióban az elméleti megközelítés helyét átveszi a gyakorlati. Az eddigiekben főképp a rendszerrel kapcsolatos információk jelentek meg, amik inkább az érdeklődőket érintheti meg és azokat, akik a rendszerfejlesztés iránt mutatnak érdeklődést. Ám a többség ilyesmivel sosem fog foglalkozni, ahogy a mobiltelefon esetén sem az Android, iOS fogja érdekelni az embereket, hanem az azok alá fejlesztés. De ettől függetlenül ha bárki a rendszerrel akar foglalkozni, a tartalomfejlesztéssel is tisztában kell lennie. | In this session, the theoretical approach is replaced by a practical one. The information presented so far is mainly system related and is more likely to appeal to those interested in the system and those who are interested in system development. But the majority will never be interested in such things, just as people will never be interested in Android and iOS for mobile phones, but in the development under them. Nevertheless, if anyone wants to work with systems, they should be familiar with content development.

A visszatérés jellemzője, ahogy a tudatom közeledik, úgy válok egyre érthetőbbé, egyre logikusabbá és olyan dolgok is fontossá válnak, mint a weboldalaim kinézete. Ezek az anyagok már inkább azok számára készülnek, akik a külvilágban élnek és kezdőként tenkintenek önmagukra. | It's a feature of the comeback, as my consciousness approaches, I become clearer, more logical and things like the look of my websites become more important. These materials are now more for those who live in the outside world and think of themselves as beginners.

A profik itt találnak bővebb információt a kezdőket meghazudtoló érthetőséggel. | Professionals can find more information here, with a clarity that belies the beginner.

info.elmenypark.net

A kezdők pedig itt | And the beginners are here

Holo Platform | Modern Ezoteria

System development interface | Rendszerfejlesztői felület


Miki

"Ha igaz a régi bölcsesség, hogy a fenti és lenti dolgok egymással analógiában állnak, akkor könnyen lehet, hogy az informatikai fejlesztési módszertanaink működhetnek a szellemi tartományokban is. Illetve fordítva is igaz lehet az állítás: ami itt lent, mint informatikai elvek és törvényszerűségek jelennek meg, az valamilyen szellemi dolog leképeződése a realitásunkba. A kérdés számomra az volt, hogyan lehet ezeket a párhuzamokat felkutatni és mi a konkrét kapcsolat közöttük? Az első ilyen elv, ami vizsgálat alá került, az a hologram működése volt."


István

"A hologram fizikai tartományát nevezzük a külvilágnak. Akik a külvilágban élnek, létrehozták önmaguk számára a korszakonként és civilizációként eltérő közmegegyezésen alapuló valóság szabályait. E szabályok alapján a Nyugati Civilizációban amit itt olvasol, egyrészről nem létezik, másrészről azonban megengedett az a kutatómunka, amit a tudomány az ismeretlen területek felfedezésének és feltérképezésének nevez. Bár a régi korok emberei a mainál sokkal többet tudtak a spirituális világról, mégis szükség volt annak a tudásnak az elfeledésére, hogy a mában lehetőség nyíljon ugyanarra merőben új látószögben rátekinteni. Ez az új látószög pedig a holotechnológia és a kvantumvilág."


Talán te?

Bárki számára meg van ennek lehetősége, ám akárki nem kerülhet ide. Ez kőkemény felfedezés és kutatás-fejlesztés, amit csak önmagadban tudsz végezni. Ehhez komoly elhatározás és bevállalás kell, ami megszüli a lehetőséget.